Veebiajaleht, mida saad teha ise
02/01/2014 - 00:00
Pärnu maavanem nõuab Vändra volikogult otsuse muutmist
superpilt: 
sissejuhatus: 
Juulis pöördusid Pärnumaa endise Kaisma valla kolm elanikku Pärnu maavanema poole, et maavanem annaks oma hinnangu, kas Vändra vallavolikogu otsus võtta Vändra vallaga liitunud Kaismalt ära oma valimisringkond, vastab ikka seadusele. Maavanem leidis, et ei vasta, ja nõuab otsuse muutmist. Loe edasi ...
tekst: 

Lev Kuzmin, Ingrid Sillaste ja Marika Kruusmaa kirjutavad maavanema järelevalve algatamise avalduses, et 2009. aastal sõlmitud Vändra ja Kaisma valla liitumislepingu kohaselt peab ka eelolevatel valimistel olema Vändra vallas kaks valimisringkonda, kuid tänavu juulis muutis Vändra volikogu selle nõude ära. Kuzmin, Sillaste ja Kruusmaa kuulusid eelmiste volikogude valimiste ajal 2009. aastal koos järelvalvet teostanud praeguse Pärnu maavanema Andres Metsojaga valimisliitu Vändra-Kaisma Liit ja kandideerisid üheskoos Vändra volikokku. Olgu lisatud, et kaks valimisringkonda annaks Kaismale 15 kohalisse Vändra vallavolikokku valimisel arvutuslikult kaks mandaati juurde.

Vändra vallavolikogu esimees Kaido Madisson hääletas ise volikogu istungil küll Kaismale oma valimisringkonna säilitamise poolt, kuid sellele vaatamata peab ta Vändra volikogu otsust seaduspäraseks. Madisson tuletab maavanemale saadetud vastuses meelde, et nii Vändra kui Kaisma volikogu tühistasid liitumislepingus kahe valimisringkonna nõude juba neli aastat tagasi ning ainult ühe valimisringkonna moodustamise eelolevatel kohalike valimistel on heaks kiitnud ka Vabariigi valimiskomisjon ja Siseministeerium.

Vabariigi valimiskomisjoni meedianõunik Karina Loi teatas, et Vabariigi valimiskomisjon on Pärnu maavanema järelvalvemenetluses toodud ettepanekust informeeritud, kuid Vändra vallavolikogu valimised toimuvad hetkel kehtiva Vändra volikogu otsuse järgi ühes valimisringkonnas.

Sisult samasuguse kaebuse, nagu esitati Pärnu maavanemale, saatis Tallinna halduskohtule ka endise Kaisma valla elanik Aldo Pitsner. Koos kaebusega esitas ta esialgse õiguskaitse taotluse, et peatataks Vändra vallavolikogu otsus, millega jäeti endine Kaisma vald oma valimisringkonnast ilma. Halduskohus jättis Pitsneri esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, nimetades Pitsneri kaebust perspektiivituks. Seega ka kohtu arvates peab Vändras olema ainult üks valimisringkond. Pitsner esitas seepeale määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule, mis alles menetleb seda. Pitsneri esindaja on endine justiitsminister, vandeadvokaat Urmas Arumäe.